Κατηγορίες για Ανακοινώσεις

24 Νοεμβρίου 2015

24/11/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)

Κατηγορία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 με αρ.πρωτ. 3181/30-09-2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, πλήρωσης εννέα (9)... Προβολή Άρθρων