Κατηγορίες για Ανακοινώσεις

24 Φεβρουαρίου 2021

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ

Κατηγορία ,

Ανακοίνωση πρόσληψης ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση αναγκών λόγω απειλής διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση Αίτηση (αρχείο word) Υπεύθυνη δήλωση... Προβολή Άρθρων