Κατηγορίες για Ανακοινώσεις

7 Μαΐου 2021

Ανακοίνωση

Κατηγορία ,

Ανακοίνωση προς επιχειρηματίες αναφορικά με τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου