Κατηγορίες για Ανακοινώσεις

22 Ιουνίου 2020

Ανακοίνωση

Κατηγορία ,

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση περιορισμού της... Προβολή Άρθρων