Κατηγορίες για Περιβάλλον

29 Ιουλίου 2020

Δελτίο Τύπου

Κατηγορία ,

Πραγματοποιήθηκε η 1η Διαβούλευση του Δήμου Μυκόνου στο πλαίσιο κατάρτισης του έργου «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μυκόνου»