Κατηγορίες για Διαγωνισμοί

28 Μαΐου 2021

Διακήρυξη για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του σχολικού κτιρίου ΕΠΑΛ

Κατηγορία ,

Περίληψη διακήρυξης Διακήρυξη 1. Συνολικός προϋπολογισμός μελέτης 2. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 2. Μελέτη πίνακα κουφωμάτων 3. Tεχνική συγγραφή υποχρεώσεων... Προβολή Άρθρων