Κατηγορίες για Αναζήτηση Διαγωνισμοί

24 Ιουλίου 2018

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Κατηγορία , ,

Αίτηση ΣΟΧ Ειδικό παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού η/υ Ειδικό παράρτημα (Α2) απόδειξης γλωσσομάθειας Παράρτημα ΣΟΧ ΣΟΧ θέσεις εποχικού προσωπικού Οι... Προβολή Άρθρων

5 Ιουνίου 2018

Διακήρυξη διαγωνισμού για συντηρήσεις & αποκαταστάσεις δρόμων Δήμου Μυκόνου

Κατηγορία ,

● Διακήρυξη ● Έντυπο οικονομικής προσφοράς ● Τσιμεντόδρομοι με κλίση ● Βοηθητικός πίνακας προμετρήσεων ● Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ● Έντυπο... Προβολή Άρθρων