Κατηγορίες για Αναζήτηση Διαγωνισμοί

28 Μαρτίου 2019

Διακήρυξη για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Μυκόνου, για το έτος 2019 με δικαίωμα προαίρεσης στο επόμενο έτος για το ίδιο χρονικό διάστημα

Κατηγορία ,

Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Μελέτη Προκήρυξη Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

14 Μαρτίου 2019

Προκήρυξη

Κατηγορία

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης δικηγόρου Υποβολή δικαιολογητικών απο 14/03/2019 έως 15/04/2019