Κατηγορίες για Αναζήτηση Διαγωνισμοί

3 Φεβρουαρίου 2020

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Κατηγορία

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεπαρακολούθησης, ποσότητας, ποιότητας – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης των διαρροών του δικτύου ύδρευσης Δήμου Μυκόνου»