Κατηγορίες για Ανακοινώσεις

18 Νοεμβρίου 2020

Ανακοίνωση

Κατηγορία

Το τμήμα δαπανών και το γραφείο ΤΑΠ παραμένουν κλειστά έως τις 25 Νοεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα