Κατηγορίες για Ανακοινώσεις

31 Αυγούστου 2020

Πίνακες για το προσωπικό καθαρισμού σχολικών μονάδων

Κατηγορία ,

Προσωρινός πίνακας μερικής απασχόλησης για σχολικούς καθαριστές – καθαρίστριες Προσωρινός πίνακας πλήρους  απασχόλησης για σχολικούς καθαριστές – καθαρίστριες Προσωρινός πίνακας... Προβολή Άρθρων