Ανάρτηση πινάκων ΣΟΧ 1/2022 Π.Α.Κ.Ο. «Γεώργιος Αξιώτης»

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ

Πίνακας απορριπτέων

Ονομαστική κατάταξη


Download File 1

Download File 2

Download File 3

Download File 4
Κατηγορίες: , ,