Ανάρτηση πινάκων για ΣΟΧ 2/2022 ΠΑΚΟ «Γ. Αξιώτης»

Συνολική ονομαστική κατάσταση

Ονομαστικές καταστάσεις ανά κλάδο

Πίνακες προσληπτέων

Πίνακες ΑΣΕΠ 101-105

Πίνακες απορριπτέων ανά κλάδο

Ορθή επανάληψη ΚΩΔ 101 ΣΟΧ 2 2022 (αρχείο excel)


Download File 1

Download File 2

Download File 3

Download File 4

Download File 5
Κατηγορίες: , ,