ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 20/07/2015

Ανακοινώνεται ότι, ο Δήμος Μυκόνου θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού [20] ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2015

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Download File 1

Download File 2

Download File 3
Κατηγορίες: