Ανακοίνωση Σ.Ο.Χ. 2/2015

Σ.Ο.Χ. 2/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Α.Κ.Ο. ΄Γ. Αξιώτης΄ «


Download File 1
Κατηγορίες: ,