Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Παράρτημα ανακοίνωσης

Γνωστοποίηση για την πρόσληψη προσωπικού καθαρισμού σχολικών μονάδων

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου (αρχείο word)

Ανακοίνωση πρόσληψης (αρχείο word)


Download File 1

Download File 2

Download File 3
Κατηγορίες: ,