Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ανακοίνωση πρόσληψης με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (αρχείο pdf)

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (αρχείο word)

Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης


Download File 1

Download File 2

Download File 3
Κατηγορίες: , , ,