Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού – Π.Α.Κ.Ο. «Γεώργιος Αξιώτης»

Π.Α.Κ.Ο. «Γ. Αξιώτης» – ΣΟΧ 1/2022

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ

Ειδικό Παράρτημα Η/Υ A1 ΣΟΧ-ΣΜΕ

Έντυπο ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

Έντυπο ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ (αρχείο Word)

Έντυπο ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

Έντυπο ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ (αρχείο Word)


Download File 1

Download File 2

Download File 3

Download File 4

Download File 5
Κατηγορίες: , ,