Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ

Ανακοίνωση πρόσληψης ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση αναγκών λόγω απειλής διασποράς του κορωνοϊού Covid-19

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση

Αίτηση (αρχείο word)

Υπεύθυνη δήλωση (αρχείο word)


Download File 1

Download File 2

Download File 3
Κατηγορίες: ,