Ανακοίνωση Π.Α.Κ.Ο. «Γ. Αξιώτης» για σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1Α/2021 για σύμβαση ΙΔΟΧ του ΝΠΔΔ ΠΑΚΟ «Γ. Αξιώτης»

Περίληψη ανακοίνωσης

Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ

Ειδικό παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού Η/Υ

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση


Download File 1

Download File 2

Download File 3

Download File 4

Download File 5
Κατηγορίες: ,