Ανακοίνωση ΚΔΕΠΠΑΜ για Πρόσληψη Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση ΚΔΕΠΠΑΜ ΣΟΧ 1-2022

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ

Έντυπο ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

Έντυπο ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

Ενημέρωση για Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Παράρτημα Η/Υ


Download File 1

Download File 2

Download File 3

Download File 4

Download File 5

Download File 6
Κατηγορίες: , ,