Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Αίτηση ΣΟΧ

Ειδικό παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού η/υ

Ειδικό παράρτημα (Α2) απόδειξης γλωσσομάθειας

Παράρτημα ΣΟΧ

ΣΟΧ θέσεις εποχικού προσωπικού

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από Τετάρτη 25/07/2018 έως και Παρασκευή 03/08/2018


Download File 1

Download File 2

Download File 3

Download File 4

Download File 5
Κατηγορίες: , ,