Ανακοίνωση για εφάπαξ βοήθημα σίτισης/στέγασης και αίτηση

Υπόδειγμα αίτησης και Υπεύθυνη δήλωση

Ανακοίνωση για καταβολή εφάπαξ βοηθήματος σίτισης – στέγασης

 

Η αίτηση και υπεύθυνη δήλωση, πρέπει να συμπληρωθούν και να κατατεθούν από τους δικαιούχους στο πρωτόκολλο του Δήμου Μυκόνου, μέσω email ή φυσικής παρουσίας.

 


Download File 1

Download File 2
Κατηγορίες: ,