Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 για Σχολικούς Καθαριστές

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 – Υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου

Παράρτημα ΙΙ με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης


Download File 1

Download File 2

Download File 3
Κατηγορίες: , ,