Ανακοίνωση

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Ανακοίνωση για προσλήψεις

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση


Download File 1

Download File 2

Download File 3
Κατηγορίες: ,