Πίνακες για το προσωπικό καθαρισμού σχολικών μονάδων

Προσωρινός πίνακας μερικής απασχόλησης για σχολικούς καθαριστές – καθαρίστριες

Προσωρινός πίνακας πλήρους  απασχόλησης για σχολικούς καθαριστές – καθαρίστριες

Προσωρινός πίνακας απορριπτέων

Υποψήφιοι


Download File 1

Download File 2

Download File 3

Download File 4
Κατηγορίες: ,