24/11/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 με αρ.πρωτ. 3181/30-09-2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, πλήρωσης εννέα (9) θέσεων


Download File 1
Κατηγορίες: