Περίληψη διακήρυξης 20/04/2015

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Δαπάνες Φύλαξης Κτιρίων και Κοινόχρηστων Χώρων (άρθ. 21 παρ. 11 του ν. 3731/2008)

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη


Download File 1

Download File 2
Κατηγορίες: