Καλώς ορίσατε Επικοινωνία | Σύνδεσμοι | Sitemap
 
 Τελευταία Νέα:  
Σαββατο, 25 Μαρτίου 2017
GreekEnglishΗ εφημερίδα της Υπηρεσίας


Donwload Mykonos e-books


GR, DE, ENG, RU, IT, SWEΟ Δήμος Μυκόνου > Εφημερίδα της Υπηρεσίας > Πρακτικά 2017 > Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής  
20/01/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 01 / 2017
«Διάθεση υποχρεωτικών πιστώσεων»
20/01/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 / 2017
«Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας/ Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έτους 2017»
20/01/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 / 2017
«Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έτους 2017»
01/03/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 06 / 2017
«Διαθέσεις διαφόρων πιστώσεων»
01/03/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 07 / 2017
«Περί έγκρισης Πρακτικού 2 της Επιτροπής διαγωνισμών και κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανήματος θρυμματιστή- τεμαχιστή ογκωδών, αστικών και βιομηχανικών απορριμμάτων με χειριστή, για διάστημα 6 μηνών» για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου»
01/03/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 08 / 2017
«Περί έγκρισης Πρακτικού 2 της Επιτροπής διαγωνισμών και κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σημάτων οδοσήμανσης, καθρεπτών, κώνων κλπ για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου»
01/03/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 09 / 2017
«Περί έγκρισης Πρακτικού 2 της Επιτροπής διαγωνισμών και κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού, για τις ανάγκες της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Μυκόνου»
01/03/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10 / 2017
«Περί έγκρισης δαπάνης, τεχνικών προδιαγραφών και διάθεσης πίστωσης για την "Παροχή Υπηρεσιών αποτύπωσης και καταγραφής δημοτικού Δικτύου Οδοφωτισμού" με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»
01/03/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 / 2017
«Περί έγκρισης δαπάνης, τεχνικών προδιαγραφών και διάθεσης πίστωσης για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την προετοιμασία Σχεδίου Σκοπιμότητας / Διερεύνησης και δημιουργίας υποδομών Τουριστικών Λιμένων στη Μύκονο - διατύπωση σεναρίων και πρόγραμμα ενεργειών “concept plan” με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»
01/03/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12 / 2017
«Έλεγχος τριμηνιαίας έκθεσης Προϋπολογισμού 4ου τριμήνου έτους 2016»
22/03/2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16 / 2017
«Περί έγκρισης Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων»
Ανά σελίδα