Καλώς ορίσατε Επικοινωνία | Σύνδεσμοι | Sitemap
 
 Τελευταία Νέα:  
Δευτερα, 25 Σεπτεμβρίου 2017
GreekEnglish
HACKED BY BAYRAKTAR


Ο Δήμος Μυκόνου > Εφημερίδα της Υπηρεσίας > Πρακτικά 2015 > Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής  
27/01/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 01/2015
«Περί τροποποίησης – συμπλήρωσης της υπ’αριθμ.118/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου σε συνέχεια του υπ’αριθμ.πρωτ.5120/26.01.2015 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»
27/01/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2015
«Περί έγκρισης των ανατροπών των πιστώσεων του μητρώου δεσμεύσεων του Δήμου Μυκόνου του έτους 2014 σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας»
10/02/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03/2015
«Έλεγχος Τριμηνιαίας Απολογιστικής Έκθεσης (40 τρίμηνο 2014)»
10/02/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 04/2015
«Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2012 Δήμου Μυκόνου»
10/02/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 05/2015
«Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2013 Δήμου Μυκόνου»
10/02/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 06/2015
«Συγκρότηση επιτροπών Δήμου Μυκόνου και ορισμός Προέδρων αυτών»
10/02/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 07/2015
«Εξέταση διαταγών πληρωμής & δικογράφων»
10/02/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 08/2015
«Έγκριση πάγιας προκαταβολής 1.000€ για την κάλυψη ταχυδρομικών τελών»
10/02/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 09Α/2015
«Έγκριση όρων διακήρυξης φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση κτηρίου για την εγκατάσταση του ΚΕΠ Μυκόνου»
10/02/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 09B/2015
«Έγκριση όρων διακήρυξης φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση κτηρίου για την εγκατάσταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου»
10/02/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 09Γ/2015
«Έγκριση όρων διακήρυξης φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση κτηρίου για την εγκατάσταση της αποθήκης του Δήμου Μυκόνου»
10/02/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015
«Περί έγκρισης προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και δέσμευση πιστώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου»
10/02/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11/2015
«Εξέταση αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών»
12/02/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12/2015
«Περί α) έγκρισης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου για τη μίσθωση μηχανημάτων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών/πλημμυρών- καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο και σε δημοτικούς χώρους, β) δέσμευσης διάθεσης της σχετικής πίστωσης και γ) απευθείας ανάθεσης των ως άνω υπηρεσιών, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων 08-12/02/2015»
19/06/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 100/2015
«Περί έγκρισης διαφόρων πιστώσεων»
19/06/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 101/2015
«Περί αποδοχής προσφοράς της εταιρείας CLUB MYKONOS A.E. για δωρεάν παροχή υπηρεσίας μίσθωσης απορριμματοφόρου οχήματος για την αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου»
19/06/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 102/2015
«Περί αποδοχής προσφοράς παροχή υπηρεσίας μίσθωσης απορριμματοφόρου οχήματος για την αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου από την κ.ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΦΛΩΡΑ»
19/06/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 103/2015
«Περί έγκρισης Πρακτικού 2 του πρόχειρου διαγωνισμού «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δ. Μυκόνου» έτους 2015»
23/06/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 104/2015
«Περί έγκρισης μελέτης/τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία «Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
23/06/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 105/2015
«Περί έγκρισης μελέτης/τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Χημικών τουαλετών (WC) ΑΜΕΑ»
12 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ανά σελίδα