Καλώς ορίσατε Επικοινωνία | Σύνδεσμοι | Sitemap
 
 Τελευταία Νέα:  
Δευτερα, 25 Σεπτεμβρίου 2017
GreekEnglish
HACKED BY BAYRAKTAR


Ο Δήμος Μυκόνου > Εφημερίδα της Υπηρεσίας > Πρακτικά 2012 >
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
 
31/01/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1 / 2012,
Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Μυκόνου , οι οποίοι θα συμμετέχουν α) στην Επιτροπή χαρακτηρισμού παραλιών Δήμου Μυκόνου ως πολυσύχναστες και β) στην επιτροπή ρύθμισης θεμάτων εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής και τοποθέτησης πλωτών εξεδρών
31/01/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 / 2012,
Περί ένταξης στο ΕΣΠΑ (Κωδικός Πρόσκλησης 35) Δράσης σχετικά με την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Μυκόνου
31/01/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3 / 2012,
«Περί έγκρισης έκθεσης ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2010 της ΚΔΕΠΠΑΜ από τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές
31/01/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4 / 2012,
«Περί έγκρισης της υπ’αριθμ.01/2012 του Δ.Σ. της ΚΔΕΠΠΑΜ για την ψήφιση α) του Διετούς Προγράμματος Δράσης 2012-2013 β) της χρηματοδότησης του προγράμματος δράσης της ΚΔΕΠΠΑΜ του σχεδίου σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και της ΚΔΕΠΠΑΜ και γ) Ορισμό τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης και τήρησης των όρων αυτής
31/01/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5 / 2012,
Περί έγκρισης του νέου προϋπολογισμού της ΚΔΕΠΠΑΜ οικονομικού έτους 2012
31/01/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 6 / 2012,
Περί ορισμού δημοτικών συμβούλων και υπαλλήλων για την παραλαβή έργων και προμηθειών και συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για το οικονομικό έτος 2012»
31/01/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 7 / 2012,
Περί λήψης απόφασης για την απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση του άγονου διαγωνισμού ‘Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών, έτους 2012’, για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου
31/01/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8 / 2012,
Δικαίωμα υπογραφών στους Τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου Μυκόνου, του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου και του Π.Α.& Κ.Ο. ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’ μέχρι 31-12-2012
31/01/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9 / 2012,
Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών Δήμου Μυκόνου
31/01/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10 / 2012,
Γνωμοδότηση Δ.Σ. Μυκόνου για την οριοθέτηση υδατορέματος στην περιοχή Σκοτεινά Φτελιάς ιδιοκτησίας Κων/νου Αντύπα και Ιωάννας Σκόνδρα
31/01/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 / 2012,
Έγκριση πρακτικού οριστικής παραλαβής του έργου «Β΄φάση Εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Μυκόνου
31/01/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12 / 2012,
Περί της απευθείας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης της προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών – έγκριση πρακτικού επιτροπής
24/02/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 13 / 2012,
Έγκριση δαπανών για την συμμετοχή του Δήμου Μυκόνου σε εκδηλώσεις Απόκριας και Καθαρής Δευτέρας
29/02/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14 / 2012,
Περί λήψης απόφασης για την απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση του άγονου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Ταχυμεταφορών επιστολών και δεμάτων εσωτερικού & εξωτερικού έτους 2012’, για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου
29/02/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 15 / 2012,
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Μυκόνου Δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2011
29/02/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16 / 2012,
Γνωμοδότηση Δ.Σ. Μυκόνου επί αιτήσεως ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την χωροθέτηση της χρήσης για την ανέγερση ισόγειου καταστήματος με υπόγειους βοηθητικούς χώρους στη θέση Φτελιά Μυκόνου
29/02/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 17 / 2012,
Περί εγκρίσεως κάλυψης εξόδων κίνησης και διαμονής του κλιμακίου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας στη νήσο Μύκονο
29/02/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 18 / 2012,
Εξέταση καταγγελίας Δέσποινας Βελλή κατά Ιωάννου Δρακόπουλου για προσθήκη στοιχείων που αλλοιώνουν την φυσιογνωμία των προσόψεων των οικιών τους
15/03/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19 / 2012,
Περί έγκρισης πρότασηςανάληψης δαπάνης για την επιχορήγηση σχολικών επιτροπών Δήμου Μυκόνου
22/03/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20 / 2012,
Γνωμοδότηση Δ.Σ. Μυκόνου επί του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου
7 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ανά σελίδα