Καλώς ορίσατε Επικοινωνία | Σύνδεσμοι | Sitemap
 
 Τελευταία Νέα:  
Δευτερα, 25 Σεπτεμβρίου 2017
GreekEnglish
HACKED BY BAYRAKTAR


Ο Δήμος Μυκόνου > Εφημερίδα της Υπηρεσίας > Πρακτικά 2011 >
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
 
08/02/2011 Αρ.Απόφασης: 01/2011
από το πρακτικό 01/31-01-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου
ΘΕΜΑ: «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής» ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 01/2011
08/02/2011 Αρ.Απόφασης: 02/2011
από το πρακτικό 01/31-01-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου
ΘΕΜΑ: «Έγκριση παροχής πάγιας προκαταβολής στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Μυκόνου για το έτος 2011».
08/02/2011 Αρ.Απόφασης: 03/2011
από το πρακτικό 01/31-01-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου.
ΘΕΜΑ: «Έγκριση αγοράς βιβλίων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών και μικροεπίπλων για τις ανάγκες του Δ.Σ. Μυκόνου».
02/03/2011 Αρ.Απόφασης: 06/2011
από το πρακτικό 02/26-02-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου
ΘΕΜΑ: «Περί της απευθείας ανάθεσης συντήρησης εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου Δήμου Μυκόνου για το έτος 2011 στην εταιρεία UNI SYSTEMS Α.Ε.»
02/03/2011 Αρ.Απόφασης: 07/2011
από το πρακτικό 02/26-02-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου
ΘΕΜΑ: «Περί της απευθείας ανάθεσης προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.»
02/03/2011 Αρ.Απόφασης: 09/2011
από το πρακτικό 02/26-02-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου
ΘΕΜΑ: «Περί της απευθείας ανάθεσης διαφόρων χωματουργικών εργασιών κλπ. που εκτελέσθηκαν λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων στις εταιρείας Α.ΜΕΤΟΥΣΗ & ΣΙΑ Ο.Ε και Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
02/03/2011 Αρ.Απόφασης: 10/2011
από το πρακτικό 02/26-02-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου
ΘΕΜΑ: «Περί της απευθείας ανάθεσης προμήθειας πέντε (5) τόνων σακουλών βιοδιασπώμενων από την εταιρεία Σ.ΚΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. για την υπηρεσία καθαριότητας».
17/11/2011 Αρ.Απόφασης: 104/2011,
Έγκριση μη άσκησης εφέσεως κατά των υπ'αριθμ. 41/2011 και 42/2011 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Μυκόνου
17/11/2011 Αρ.Απόφασης: 105/2011,
Έγκριση πρότασης ανάληψης δαπάνης για την προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ, γραφικής ύλης κλπ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου
02/03/2011 Αρ.Απόφασης: 11/2011
από το πρακτικό 02/26-02-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου
ΘΕΜΑ: «Περί σύνταξης μελετών από την Τ.Υ. του Δήμου Μυκόνου που θα αφορούν την αντικατάσταση ή όχι του χλοοτάπητα του Δημοτικού Γηπέδου Μυκόνου κλπ.»
08/03/2011 Αρ.Απόφασης: 13/2011
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 02/26-02-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου
ΘΕΜΑ: «Περί καταρτίσεως όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Δήμου Μυκόνου»
18/03/2011 Αρ.Απόφασης: 17/2011
από το πρακτικό 03/16-03-2011 έκτακτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου.
ΘΕΜΑ: «Ορισμός ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης του Δήμου Μυκόνου»
28/03/2011 Αρ.Απόφασης: 26/2011,
Περί της απευθείας ανάθεσης εργασιών συντήρησης παρτεριών, πλακόστρωσης κ.λ.π στο Δ.Δ. Άνω Μεράς στον εργολάβο ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΟΥΚΑ
15/04/2011 Αρ.Απόφασης: 30/2011
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προυπολογισμού του Δήμου Μυκόνου, για το 1ο τρίμηνο έτους 2011.
15/04/2011 Αρ.Απόφασης: 32/2011
Περί πληρωμής ασφαλίστρων οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Μυκόνου
15/04/2011 Αρ.Απόφασης: 33/2011
Περί της απευθείας ανάθεσης προμηθειών Δήμου Μυκόνου έτους 2011
15/04/2011 Αρ.Απόφασης: 35/2011,
Περί της απευεθείας ανάθεσης προμηθειών Δήμου Μυκόνου 2011
15/04/2011 Αρ.Απόφασης: 42/2011,
Περί της απευθείας ανάθεσης εργασιών στο Δ.Δ. Άνω Μεράς Μυκόνου στην εταιρεία Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
15/04/2011 Αρ.Απόφασης: 43/2011
Περί της απευθείας ανάθεσης προμηθειών Δήμου Μυκόνου, οικονομικού έτους 2011
13/05/2011 Αρ.Απόφασης: 45/2011
Περί της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου από την εταιρεία ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΟΤΣΑΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
6 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ανά σελίδα