Καλώς ορίσατε Επικοινωνία | Σύνδεσμοι | Sitemap
 
 Τελευταία Νέα:  
Δευτερα, 25 Σεπτεμβρίου 2017
GreekEnglish
HACKED BY BAYRAKTAR


Ο Δήμος Μυκόνου > Εφημερίδα της Υπηρεσίας > Πρακτικά 2011 >
Αποφάσεις Δημάρχου
 
12/07/2011 Αριθμός Απόφασης 131,
Συμμετοχή του Δήμου Μυκόνου σε πρόταση για τον αειφόρο τουρισμό στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ENPI CBC MED
04/10/2011 Αριθμός Απόφασης 175,
Αφαίρεση προσωρινά της άδειας λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας Κ.Κακούρης & ΣΙΑ Ο.Ε. με την επωνυμία JASMIN
04/10/2011 Αριθμός Απόφασης 176,
Αφαίρεση προσωρινά της άδειας λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας Π. ΑΡΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με την επωνυμία ΑΙΓΛΗ
04/10/2011 Αριθμός Απόφασης 177,
Αφαίρεση προσωρινά της άδειας λειτουργίας του καταστήματος του Τσίγα Παναγιώτη του Βασιλείου με την επωνυμία JACCUZI
07/10/2011 Αριθμός Απόφασης 179,
Ορίσμός ως Αντιδήμαρχου Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Μυκόνου τον Αντιδήμαρχο ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ Ν. ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟ
03/01/2011 Αριθμός Απόφασης 1
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση της Επιτροπής Απογραφής
03/01/2011 Αριθμός Απόφασης 2
Ορισμός υπευθύνων για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων»
10/01/2011 Αριθμός Απόφασης 6
Ορισμός αντιδημάρχων και ανάθεση αρμοδιοτήτων
10/01/2011 Αριθμός Απόφασης 7
Αρμοδιότητες Προέδρου του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς
10/01/2011 Αριθμός Απόφασης 8
Ορισμός Ομάδας Εργασίας Νομού (Ο.Ε.Ν)
10/01/2011 Αριθμός Απόφασης 9
Αρμοδιότητες Προέδρου του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μυκόνου
10/01/2011 Αριθμός Απόφασης 10
Θέμα : Την άσκηση από 01/01/2011 αρμοδιοτήτων από τον Δήμο Μυκόνου
31/01/2011 Αριθμός Απόφασης 27
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
10/03/2011 Αριθμός Απόφασης 49
Θέμα : «Σύσταση ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (Σ.Τ.Ο) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μυκόνου».
Ανά σελίδα