Καλώς ορίσατε Επικοινωνία | Σύνδεσμοι | Sitemap
 
 Τελευταία Νέα:  
Δευτερα, 25 Σεπτεμβρίου 2017
GreekEnglish
HACKED BY BAYRAKTAR


Ο Δήμος Μυκόνου > Παιδεία > Πολιτιστικός Αθλητικός Κοινωνικός Οργανισμός Γ. Αξιώτης - 1ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Μυκόνου  

Αγαπητοί μας γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι ο 1ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Μυκόνου, στην περιοχή Ομβροδέκτη και το Α΄ Παράρτημα του, στην περιοχή Άνω Μεράς, έχουν επιλεχθεί ως Δομές που πληρούν τα προαπαιτούμενα για να συμμετέχουν στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής κι Επαγγελματικής Ζωής» 2015-2016 (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Η προθεσμία αποστολής των αιτήσεων λήγει στις 18/08/2015, στις 14.00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

Η πρόσκληση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το έντυπο αιτήσεων συμμετοχής που θα αποστέλλεται στην ΕΕΤΑΑ, στα Γραφεία Αθηνών και σχετικές πληροφορίες και επισημάνσεις θα βρίσκονται στις ακόλουθες υπηρεσίες:
 • Παιδικός Σταθμός (Ομβροδέκτης – Αεροδρόμιο)
 • Παιδικός Σταθμός (Άνω Μερά)
 • Γραφείο Διεύθυνσης του 1ου Παιδικού Σταθμού (Κοινοτικό Κατάστημα Άνω Μεράς)
 • Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο (Αργύραινα)
 • http://www.eetaa.gr/  
 • www.mykonos.gr (Ο Δήμος Μυκόνου > Παιδεία > Πολιτιστικός Αθλητικός Κοινωνικός Οργανισμός Γ. Αξιώτης - 1ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Μυκόνου > Ανακοινώσεις)
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση και προσέξτε στην αίτηση συμμετοχής:

     ü Συμπληρώνουμε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
     ü Υποβάλλουμε τα έγγραφα πρωτότυπα ή σε επίσημα φωτοαντίγραφα.
     ü Επιλέγουμε με το σύμβολο  Χ  , όπου χρειάζεται.
     ü Υποβάλλουμε Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας,
           Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το έτος 2014,
           πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και 
           ΕΠΙΠΛΕΟΝ ό,τι δικαιολογητικό χρειάζεται κατά περίπτωση, όπως περιγράφεται στην
           πρόσκληση.
     ü ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ στο αντίστοιχο πεδίο. 

 

Στη σελίδα 6 της αίτησης :
     Ø Στο πεδίο Π2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΟΜΗΣ, επιλέγουμε Α2 Προνήπια 2,5
            ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο)
     Ø   Στο πεδίο Π3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, σας ενημερώνουμε ότι
           τα στοιχεία των επιλεγμένων Δομών του νησιού μας είναι:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ: 20685      ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ: 1ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μυκόνου
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ: 52926      ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ: Α΄ Τμήμα, 1ου Παιδικού Σταθμού Δήμου 
                                                                Μυκόνου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Άνω Μεράς.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 • Γραφείο Διεύθυνσης του 1ου Παιδικού Σταθμού (Κοινοτικό Κατάστημα Άνω Μεράς)
  κ. Νικηταΐδου Ευφροσύνη 22890 72200 (07.00 - 14.30) 
 • Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο (Αργύραινα)
  κ. Λοΐζου Κατερίνα 22890 28636  &  22890 28637 (08.00 - 15.30) 
 • ΕΕΤΑΑ
  Γραφεία Αθηνών
  Μυλλέρου 73 - 77, Τ.Κ. 10436
  Τηλέφωνο Πληροφοριών: 2131320600

Χρήσιμα έγγραφα:

 Αίτηση Γονέων


 Πληροφορίες από ΕΕΤΑΑ


 Επιλογή Δομών


 Πρόσκληση ΕΣΠΑ 2015