Καλώς ορίσατε Επικοινωνία | Σύνδεσμοι | Sitemap
 
 Τελευταία Νέα:  
Δευτερα, 25 Σεπτεμβρίου 2017
GreekEnglish
HACKED BY BAYRAKTAR


Ο Δήμος Μυκόνου > Οι Υπηρεσίες > Τεχνική Υπηρεσία  


 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
  Διεύθυνση : Πλατεία Μαντώ,
  Προϊστάμενος : +30 22890 22541
  Τμήμα Μελετών : +30 22890 28557
  Fax :+30 22890 28567
  email:


  Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου έχουν ως εξής :
 • Συντονίζει και εποπτεύει τα επί μέρους τμήματα και γραφεία.
 • Εφαρμόζει τους Νόμους, εγκυκλίους και κανονισμούς που αφορούν την Τ.Υ.
 • Παραλαμβάνει και κατανέμει την αλληλογραφία στα τμήματα και γραφεία αυτής.
 • Προσυπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα, (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά) και διαβιβάζει στη Δ/νση Διοικητικού θέματα προς υπογραφή από το Δήμαρχο.
 • Εισηγείται προς το Δήμαρχο αναθέσεις, δημοπρασίες και Τεχνικά Προγράμματα.
 • Ελέγχει και θεωρεί τις οικοδομικές άδειες. Τήρηση ΦΕΚ Δ/ντών Εγκυκλίων και αποφάσεων που αφορούν τη Δ/νση.
 • Κοινοποίηση στη Δ/νση Διοικητικού τα προς δημοσίευση στατιστικά και απολογιστικά στοιχεία.
 • Σύνταξη ετησίων εκθέσεων προσωπικού.


  Διεύθυνση: Πλατεία Μαντώς Μαυρογένους (πρώην κτίριο Πασαλιάδη),
  ΜΥΚΟΝΟΣ 84 600

  ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ :

 • 18/06/2010 18/06/2010 - Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού για το ΧΥΤΑ Νήσου Μυκόνου
  Ο Δήμος Μυκόνου Νομού Κυκλάδων προκηρύσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια κινητού εξοπλισμού αποτελούμενου από ένα μηχάνημα μειώσης όγκου ογκώδων απορριμάτων και απορριμάτων πρασίνου και από ένα ερπυστριοφόρο φορτωτή τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών του ΧΥΤΑ Δήμου Μυκόνου.

  Κατεβάστε σε μορφή PDF την περίληψη διακήρυξης και την τελική διακήρυξη.
  Ανά σελίδα